Τελευταία ενημέρωση: 07 Αύγουστου 2018


Παρακαλούμε διάβασε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης ("Όροι", "Όροι Χρήσης") πριν χρησιμοποιήσεις τον ιστότοπο www.griffonmarket.com ("Υπηρεσία") που λειτουργεί από το Griffon Market.

Η πρόσβασή σου και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.
Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείς να δεσμεύεσαι από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείς με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση στην Υπηρεσία.


Πνευματική ιδιοκτησία

Η Υπηρεσία και το αρχικό της περιεχόμενο, λειτουργίες και λειτουργικότητα είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Griffon Market και των δικαιοπαρόχων του.


Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτου μέρους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το Griffon Market.
Το Griffon Market δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων μερών. Αναγνωρίζεις και συμφωνείς ότι το Griffon Market δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες μέσω αυτών των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών.
Σου συνιστούμε να διαβάσεις τους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους που επισκέπτεσε.


Λήξη

Μπορεί να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και αν παραβιάζεις τους Όρους.
Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά την καταγγελία, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, περιλαμβανομένων διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης από την εγγύηση, αποζημίωσης και περιορισμού  ευθύνης.


Αποποίηση ευθυνών

Η χρήση της Υπηρεσίας από εσένα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο. Η Υπηρεσία παρέχεται σε βάση "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ". Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή εκτέλεσης.

 

Κυβερνητικός νόμος

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους τις Ελλάδος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.
Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

 

Αγορές ηλεκτρονικά, μη ηλεκτρονικά και από την Υπηρεσία

Συμφωνείς ότι όλες οι συναλλαγές σου με εμάς μπορούν, κατά την επιλογή μας, να διεξάγονται ηλεκτρονικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Εάν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε μη ηλεκτρονικά, αυτές οι συναλλαγές θα εξακολουθήσουν να διέπονται από το υπόλοιπο των παρόντων Όρων, εκτός αν εισάγoυμε διαφορετικούς όρους. Είσαι υπεύθυνος να εκτυπώσεις ή να δημιουργήσεις ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών των Όρων και κάθε άλλης σύμβασης ή αποκάλυψης που οφείλουμε να σου παρέχουμε. Ο κίνδυνος ζημιάς, απώλειας και κυριότητας για τα στοιχεία που αγοράζεις από εμάς μεταφέρεται σε εσένα μετά την παράδοση των αντικειμένων στον μεταφορέα. Όταν στέλνουμε σε εσένα ή σύμφωνα με τις οδηγίες σου σε άλλο άτομο, συμφωνείς να πληρώσεις τη ναυτιλία και τις χρεώσεις διακίνησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξάνουμε, να μειώνουμε και να προσθέτουμε ή να εξαλείφουμε χρεώσεις από καιρό σε καιρό και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, επομένως συμφωνείς να ελέγξεις όλες τις χρεώσεις πριν να πραγματοποιήσεις μια παραγγελία ή να εγγραφείς για μια υπηρεσία. Οποιεσδήποτε χρεώσεις αποστολής ή διεκπεραίωσης ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν ή όχι το πραγματικό κόστος. Μπορείς να πλειρώσεις με τραπεζικό έμβασμα ή άλλο τρόπο πληρωμής αποδεκτό από εμάς. Υποβάλλοντας την παραγγελία σου, δηλώνεις και εγγυάσαι ότι είσαι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσεις την καθορισμένη μέθοδο πληρωμής και συμφωνείς να χρεωθεί η παραγγελία σου (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, της αποστολής, του χειρισμού και οποιωνδήποτε άλλων ποσών που περιγράφονται από εμάς) με τραπεζικό έμβαζμα ή άλλη μέθοδο. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι και να εξαλείφουμε τα σφάλματα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία, περιγραφή, φωτογραφία, τιμολόγηση ή άλλες πληροφορίες θα είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή χωρίς λάθη. Σε περίπτωση σφάλματος, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε αυτό το σφάλμα και να αναθεωρήσουμε ανάλογα την παραγγελία σου, αν χρειαστεί θα ακυρώσουμε την παραγγελία και θα επιστρέψουμε το ποσό που χρεώσαμε. Όλα τα στοιχεία εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα και διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε ποσοτικά όρια σε οποιαδήποτε παραγγελία, να απορρίπτουμε ολόκληρη ή μέρος μιας παραγγελίας και να διακόψουμε προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και αν έχεις ήδη κάνει την παραγγελία σου. Όλες οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε τυχόν παραγγελίες που γίνονται για προϊόντα ή / και υπηρεσίες που η πώληση ή η χρήση αυτού του προϊόντος ή / και υπηρεσίας στην περιοχή ή τη δικαιοδοσία σου είναι περιορισμένη ή απαγορευμένη.

 

Τρόποι πληρωμής ηλεκτρονικής παραγγελίας

Οι τρόποι που μπορείς να εξοφλήσεις την παραγγελία σου είναι οι ακόλουθοι:

  • Τραπεζική μεταφορά
  • Αντικαταβολή
  • Με τραπεζική κάρτα (E-POS)

Η πληρωμή με τραπεζική κάρτα πραγματοποιείται από τό ίδρυμα πληρωμών EveryPay. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Maestro, Diners & Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή

 

Ελάχιστα ποσά & αποστολές ηλεκτρονικής παραγγελίας

Ελάχιστα ποσά παραγγελιών:

Η ελάχιστη παραγγελία για τη Γαλατινή Κοζάνης είναι 10€ χωρίς τσιγάρα και κάρτες κινητών.

Η ελάχιστη παραγγελία για Σιάτιστα, Μικρόκαστρο, Καλονέρι και Εράτυρα είναι 25€ χωρίς τσιγάρα και κάρτες κινητών με μεταφορικά μέσα του Griffon Market και με μεταφορική εταιρεία η ελάχιστη παραγγελία είναι 1€.

Η ελάχιστη παραγγελία για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 1€.

 

Αποστολές:

Οι παραγγελίες στη Γαλατινή Κοζάνης διανέμονται με μεταφορικά μέσα του Griffon Market δωρεάν και οι παραγγελίες στις περιοχές (Σιάτιστα, Μικρόκαστρο, Καλονέρι και εράτυρα) με 3€ μεταφορικά ανεξαρτήτως βάρους και όγκου παραγγελίας ή με μεταφορική εταιρεία της επιλογή σου (το κόστος είναι μεταβλητό).

*Ώρες παράδοσης 14:00 με 17:00

Υπόλοιπη Ελλάδα:

Στην υπόλοιπη Ελλάδα η αποστολή πραγματοποιείτε με συνεργαζόμενη μεταφορική του Griffon Market ή με εταιρεία της επιλογής σου. Το κόστος είναι μεταβλητό και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για περισσότερες πληροφορίες.

*Δεν αποστέλονται προϊόντα ψυγείου & κατάψυξης.

 

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών
Από τις 15 Φεβρουαρίου 2016, έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ODR), η οποία επιτρέπει τόσο στους καταναλωτές όσο και στους εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε πρόκειται για εγχώριες είτε για διασυνοριακές συναλλαγές.

Στην Ελλάδα, τα αρμόδια όργανα είναι:

Διαμεσολαβητής καταναλωτών: http://www.synigoroskatanaloti.gr/

και για τα τραπεζικά θέματα ο τραπεζικός διαμεσολαβητής: http://www.hobis.gr

Για την ΕΕ:

Ο σύνδεσμος είναι:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng

Η διαδικασία διεξάγεται σε τέσσερα στάδια: 1) υποβολή καταγγελίας, 2) συμφωνία σε οργανισμό επίλυσης διαφορών, 3) επεξεργασία της καταγγελίας από τον οργανισμό επίλυσης διαφορών, 4) αποτέλεσμα και καταγγελία της καταγγελίας. Η διαδικασία είναι εύκολη, πλήρης ηλεκτρονικά και εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ. Ο χειριστής πρέπει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.


Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που αποτελεί υλική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.
Συνεχίζοντας να έχεις πρόσβαση ή να χρησιμοποιείς την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείς να δεσμεύεσαι από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείς με τους νέους όρους, διάκοψε τη χρήση της Υπηρεσίας.


Επικοινώνησε μαζί μας

Εάν έχεις οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους, επικοινώνησε μαζί μας.

Όροι και προυποθέσεις

www.000webhost.com