Ελάχιστα ποσά παραγγελιών

 

ΓΑΛΑΤΙΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

  • Η ελάχιστη παραγγελία για τη Γαλατινή Κοζάνης είναι 10€ χωρίς τσιγάρα και κάρτες κινητών.

 

ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΚΑΙ ΕΡΑΤΥΡΑ

  • Η ελάχιστη παραγγελία για Σιάτιατα, Μικρόκαστρο, Καλονέρι και Εράτυρα είναι 25€ χωρίς τσιγάρα και κάρτες κινητών με μεταφορικά μέσα του Griffon Market και με μεταφορική εταιρεία η ελάχιστη παραγγελία είναι 1€.

 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

  • Η ελάχιστη παραγγελία για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 1€.
www.000webhost.com